اسوة صبر : حضرت زينب(س)

ندايــي آمـد از انـــوار والا

بشد نوري پديـد از نسل طـاها

 

چـو موجي بود از بحــر ولايت

كه مي‌آمـد به ساحـل از امامت

 

زمين و آسمــان پرنور گشتند

ملائك جملگي مسـرور گشتند

 

نزولي كــرد نور از قــوس بالا

هويـدا گشت آن در بيت مـولا

 

كه زينب آمــد از نــور ولايت

شد او عــارفه از سـوي امامت

 

علي را همــدمي گرديد حاصل

كه‌ خواند او خطبه‌ها برضد باطل

 

به دشت كربلا يـار حسين شد

امانت دار اســـرار حسين شد

 

به راه صبـر يكتا قهــرمان شد

نمايان ساز ظلــم ظالمـان شد

 

به دشت نينـوا او در يقين شد

چو زهرا اسوه و بانوي دين شد

استاد عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع