دوست دارم

دوست دارم از غمت نالان بميــرم

گريــم و با جذبه جانـــان بميرم

 

دوست دارم من تو را در وقت موتم

بينــم و با جذبه رحمـــان بميرم

 

دوست دارم يا علـــي در كعبه دل

اشك ريزم با دلـي سوزان بميــرم

 

دوست دارم ريـزم از غمخــانه دل

اشك خون، با ديده گريــان بميرم

 

دوست دارم در دلم لبريـــز گردد

مهـر تو با جذبه سبحـــان بميرم

عباس شهرياري

 


اشعار عرفاني

صفحه شروع