جستجو :

کشف الاسرار

 

تبليغ

در راه سلوك تبليغ نيست ولي امر به معروف هست سالك مي تواند با اعمال و رفتار خود باعث امر به معروف و دليل سلوك ديگران شود.

کتاب سالک : استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 7:59:44 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار