جستجو :

کشف الاسرار

 

تنبل

هيكل آدم تنبل و بيكار كه از كار مي گريزد هيكل نفس اماره است و به علت تفريط در عشق مجازي و تن پروري، در عرفان هيچ منازلي را نمي تواند طي و او سربار جامعه بوده و وجود چنين شخصي در جامعه سلوكي به عنوان باز دارنده راه بقيه سالكان مي باشد، لذا از اين نوع آدمها بايستي حذر كرد.

کتاب سالک : استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:01:03 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار