جستجو :

کشف الاسرار

 

صورت فکريه

صورت فکريه

با صورت خيالي و ذكر خفي نور جذبه از طرف مجذوب ساطع و وارد وجود ( جسم و روح ) مي گردد و حالي به دست مي آيد و در اين موقع سالك از خود بي خود مي شود و در بعضي مواقع با توجه به باطن سالك، سالك لحظه اي به عالم ملكوت مي رسد و اين نشانه حداقل اثرات عرفاني يعني تمام انفاس در آن لحظه قطع و سالك لحظه اي به عالم ملكوت مي رسد و سيري براي او آشكار مي شود.

صورت خيالي در اذكار به معني ورود روح استاد روحاني به دل جهت سكني كردن و تخريب بتها و نفسهاي درون سالك است.

صورت خيالي در ظاهر به عنوان بت پرستي مطرح مي شود ولي در باطن با صورت خيالي استاد مي توان به مراتب عرفاني دسترسي پيدا كرد و براي سالك مبتدي صورت خيالي واجب است ولي در مرحله ثانويه صورت خيالي استاد حجاب مي شود و مابين او و حق تعالي و استاد در دل و در گوشه اي از دل اسكان مي گيرد و سويدا آزاد و سالك ارتباط مستقيم با عالم ملكوت پيدا مي كند.

از حضرت رسول (ص) روايت شده است كه فرمود : ( بشتابيد به سوي باغهاي بهشت ) عرض كردند كدام باغها ؟ فرمودند : ( حلقه هاي ذكر )

سويدا : ايمان مانند نقطه سپيدي در دل نمودار مي شود و هر چند ايمان شدت و افزايش يابد اين نقطه هم رو به شدت و افزايش مي رود. ( نهج البلاغه حضرت علي (ع) )

صورت خيالي در سالك مبتدي اول گرفتن صورت خيالي از طريق تمثال استاد است كه موقتي مي باشد. بعد از مدت زماني با توجه به ذكر و فكر زياد باعث حي شدن استاد در دل سالك مي شود و اين پديده باعث جلوگيري سالك از گناه و كارهاي نفساني و به مرور زمان با استاد در حالت روحاني همسو مي گردد.

صورت خيالي، صورت روحاني استاد است كه در ابتداي سير و سلوك كه سالك درعالم كثرت بسر مي برد صورت خيالي باعث رهايي از كثرت و پيدا كردن نور استاد در دل سالك و همچنين اجازه ورود استاد به دل سالك جهت پاكسازي انفاس مي گردد.

صورت فكريه كه مراد خيال استاد است و در مرحله سير و سلوك سالك توجه پيدا مي كند به آنچه از استاد خاص، صورتي در حافظه محفوظ است و استاد و مربي حقيقي آن كسي بايد باشد كه به مرتبه اخلاص كامل و فناي تمام رسيده و هيچ گونه انانيت و خود بيني در او باقي نباشد. پس از استحضار خيال استاد خاص است كه سالك متوجه به نورانيت استاد خاص مي گردد كه قدرت و روحانيت سالك بيشتر شده و در اينجاست كه سالك مي تواند پيشواي خود و امام از لحاظ نورانيت ديده و بشناسد و به اين معني اشاره مي شود.

( من عرفني بالنورانيه - فقد عرف الله )

( رساله في سير و سلوك علامه سيد محمد مهدي طباطبائي بروجردي بحرالعلوم )

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:01:44 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار