جستجو :

کشف الاسرار

 

ستمگر و ستمديده

هر كه ظلم كند ستمش او را هلاك نمايد.

چه دور است كه ستمگر از عذاب دردناك خدا و خشمهاي بزرگ او نجات يابد.

هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند خصم او خواهد بود.

هر كه ستم كند عمرش شكسته شده و ظلمش او را به هلاكت رساند.

ستم كننده مردم در روز قيامت به واسطه ظلمش منكوب، معّذب و ربوده شده خواهد بود.

ستمگر ملامت شده و انتظار عقوبت را مي‌كشد.

ستمكارترين مردم كسي است كه روش ستم را پايگذاري كرده و روش داد را محو و نابود سازد.

از نفرين مظلوم بترسيد زيرا كه از خدا حقش را مي‌طلبد و خداي سبحان گرامي‌تر از آن است كه حقي از او خواسته شود مگر اينكه اجابت نمايد.

هرگاه مظلومي را ديدي پس او را عليه ظالم ياري كن.

براي مظلوم يار و براي ظالم دشمن باش.

هر كه حق مظلومي را از ظالم نستاند(در صورت قدرت) گناهانش بزرگ باشد.

هر كه از ستمگر بازخواست مظلوم نكند، خداوند توانايي او را از او بگيرد.

منبع: غرر الحكم

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:02:32 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار