جستجو :

کشف الاسرار

 

ساحري

افسون كردن خود، ساحري و خروج از خط مستقيم ولايت مي باشد و افسون كردن مردم، ساحري و كارشيطاني است.

با ساحر دوست مشو كه از شيطان بدتر و آدم ضعيفي است كه هر آنچه نفس او حكم كند عينا" بدون توجه به حضور خدا اعمال خود را با مردم انجام مي دهد و عقده هاي دروني و كمبودهاي زندگي را به عنوان قصاص در برابر خدا از مردم مي گيرد.

( ولا يُفلحُ الساحرون ) ( سوره يونس ، آيه 77 ) و ساحران رستگار نمي شوند.

سحر و جادو گناهي است بس عظيم و افرادي كه دست به چنين اعمالي مي زنند داراي نفس نامطمئنه و ضعيف هستند و اينها عوامل شيطان هستند و مقام آنها از شيطان بدتر است چرا كه خداوند در قرآن مي فرمايد : شيطان ها كافر شدند بخاطر اينكه به مردم سحر و جادو آموختند. اين اعمال از نفس پليد مانند حسادت و بخل و غيره صورت مي گيرد.

( الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) ( آيه 102 از سوره بقره )

شيطان ها كافر شدند به مردم سحر و جادو آموختند.

استاد عباس شهرياري - کتاب سالک

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 8:02:56 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار