جستجو :

کشف الاسرار

 

شيطان

شيطان يكي از فرشتگان درگاه الهي بود كه به علت تمرد از امر حق تعالي از درگاه الهي رانده شد و اتصال او با حق تعالي قطع و به علت عدم اتصال با حق باعث انحراف و گمراهي خود گرديد و آخرين خواهش او به خدا اين بود كه دخالت در كار انساني بكند و هر آنچه انسان را از خود و از خداي خود دور مي كند ، در اعمال و رفتار و حركت خود داشته باشد.

( و اذقلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابي و استكبر و كان من الكافرين) ( سوره بقره ، آيه 32 )

و هنگامي كه به ملائكه گفتيم كه به آدم سجده كنيد همه به جز شيطان سجده كردند و او نافرماني كرد و تكبر ورزيد و از كافرين گشت.

( قال رب فانظرني الي يوم يبعثون * قال فانك من المنظرين * الي يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين * الا عبادك منهم المخلصين ) (آيات 84 - 79 ، سوره صاد )

شيطان گفت : پروردگارا مرا تا زماني كه برانگيخته مي شوند مهلت بده. گفت : همانا تو از مهلت داده شدگاني. تا زمان وقت مشخص شده. گفت : پس به عزت تو قسم كه هر آينه همه آنها را گمراه سازم. الا از آنهايي از بندگانت كه پاك شدگانند.

كتاب سالك : اثر استاد عباس شهرياري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 9:02:57 P.M.صفحه شروع   |   کشف الاسرار