جستجو :

شجره الاولياء

 

ملا محسن فيض کاشاني

او محمد بن مرتضي كاشاني، ملقب به ملا محسن، از اجله فقها و اكابر علماي اماميه مذهب حقه تشيع در دوران صفويه است. در كاشان متولد شد، مدتي در قم طي طريق نموده و به سير و سلوك پرداخت، دست تقدير او را براي استفاده از محضر سيد ماجد بحراني به شيراز برد، در آن شهر فرهنگ و ادب موفق به مصاحبت با ملاصدرا(صدر المتألهين) گشت كه همين امراودتها سرانجام او را داماد ملاصدرا نمود.
در ضمن ملاصدرا، داماد ديگري داشت كه نام او حكيم و عارف نامي(استاد ملا عبد الرزاق فياض) بود، او صاحب كتاب شوارق(شرح تجديد) است، صدرالمتألهين كه ديگر، دو داماد بزرگ داشت، ملا محسن را لقب فيض داده و ملا عبدالرزاق را لقب فياض عنايت كرد.
صدريّه دختر بزرگ حكيم صدرالمتألهين(ملاصدرا) كه از كمال و جمال بهره‌اي به سزا داشت با مزاوجت فيض، فضيلتي ديگر يافت.
روزي به شوخي پدر خود را چنين گفت: پدر، چرا همسر مرا(فيض) لقب دادي و همسر خواهرم(بدريّه) را فياض گفتي؟

حكيم ملاصدرا فرمود: به قياس، زيد عدل، كنايه از اينكه شوهر تو عين فيض است، و فيضي بايد تا فياضي بوجود آيد!.
فيض ما، حدود هشتاد سال روزگار گذراند و با آنكه مشاغل متراكمه علمي اعم از درس و وعظ و امامت و قضاء و حكميت و مرجعيّت و مطالعت اكثر اوقات شريفش را مشغول و مستغرق مي‌داشته، امّا در حدود دويست وبيست مجلد كتب و رساله و حواشي مفيد نگاشته چنانكه غير از علامه مجلسي احدي در كثرت تأليف به وي نرسيده است.

بناء تكيه فيض از ابنيه به نام او در شهر اصفهان كه هنوز محفل اهل دل است،‌مدرسه فيضيه قم را او بنا نهاد، وفات فيض سال 1091 هجري قمري است. و مزارش در كاشان معروف و موصوف به كرامات

و بركات است. ديوان شعرش از بهترين ديوانهاي مشهور جهان است.

از باب نمونه چند، از ابيات فيض كه نشانه سوز دل اوست به رشته تحرير در مي‌آوريم،

از آن ز صحبت ياران كشيده دامانم
كه صحبت دگري مي‌كشد گريبانم

به هـوش بـاش كه حـرف خـطا نبـايد گفت
نه هر سخن بخاطر رسد توان گفتن

شنيده‌اي كه تو را يك زبان و دوگوش است
اشارتي به يـكي گفتـن و دو بشنفتن

به قلم حضرت آيت الله غضنفري خوانساري

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 7:26:01 P.M.صفحه شروع   |   شجره الاولياء