جستجو :

حقيقت وحي

 

يازده سپتامبر در قرآن

بنام خداوند بخشنده و مهربان

مکان و زمان حادثه يازده سپتامبر در قرآن و اشاره دقيق به حادثه در متن آيه :

يک آيه در سوره توبه هست که در اين آيه يک کلمه هست به اين شکل :

جرف هار


اين کلمه در آيه صد و نهم 109 از سوره توبه ، ( يعني نهمين سوره قرآن ) هست .

با اطلاعاتي که من گرفتم محله اي که برج هاي متلاشي شده يازده سپتامبر در اونها هست نامش هست ( گارف هار ) . همه ميدونيم که بسياري از کلمات که در لاتين داراي حرف گاف هستند در عربي اين حرف گاف به حرف جيم تبديل ميشه .

گارف هار <<<<>>>> جرف هار

اين ( گارف هار ) نام محله برجهايي هست که هواپيماها به اونها برخورد کردند . و کلمه ( جرف هار ) در آيه صد و نهم 109 از سوره توبه ( نهمين سوره قرآن ) هست .

و اما نکات ديگه :

آيه مورد نظر آيه صد و نهم 109 سوره توبه هست و برج متلاشي شده توسط هواپيما، دقيقا صد و نه 109 طبقه داشته .

حادثه در روز يازدهم سپتامبر اتفاق افتاده و سوره توبه ، در جزء يازدهم قرآن هست .

ضمنا ماه سپتامبر ، نهمين ماه در ماههاي ميلادي هست و سوره توبه نهمين سوره قرآن هست .

و مورد آخر اينکه کلمه ( جرف هار ) ، دو هزار و يکمين 2001 کلمه سوره توبه هست و حادثه يازده سپتامبر در سال دو هزار و يک 2001 ميلادي اتفاق افتاد .

آيه ميشه گفت تمام اينها اتفاقي ايجاد شده ؟
حالا همين آيه 109 از سوره توبه رو من براتون معنيش رو مينويسم بخونيد و ببينيد در متن آيه دقيقا صحبت از ساختماني که ويران شده و اشاره اي هم ميشه به شهري که اين ساختمان در اونجاست و در کنار سيل ( اشاره به اقيانوس ) .

آيه و ترجمه صد و نه سوره توبه :

افمن اسس بنينه علي تقوي من الله و رضون خير ام من اسس بنينه علي شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظلمين .

آيا کسي که مسجدي به نيت تقوي و خداپرستي تاسيس کرده و رضاي حق را طالب است مانند کسي است که بنايي سازد ( به غرض کفر و نفاق و تفرقه کلمه در اسلام ) بر پايه سستي در کنار سيل که زود به ويراني کشيده و عاقبت آن بنا از پايه به آتش دوزخ افتد ؟ ( اين حال بناي نفاق و ظلم و ستم است ) و خدا هرگز ستمکاران را به هيچ راه سعادتي هدايت نخواهد فرمود .

منتخب مطالب ارسال شده به گروه قراني منهاج

تاريخ نگارش :20 / 03 / 1385     زمان نگارش : 2:32:43 P.M.صفحه شروع   |   حقيقت وحي