جستجو :

شجره الاولياء

 

در غارت كردن لشگرو خيام اما حسين (ع)

چون لشگر از كار حضرت امام حسين(ع) پرداختند آهنگ خيام مقدسه و سرادق اهل بيت عصمت نمودند و در رفتن از هم سبقت مي‌كردند، چون به خيام محترم رسيدند مشغول به تاراج و يغما شدند و آنچه اسباب و اثقال بود غارت كردند. حميد بن مسلم گفته كه ما باتفاق شمر بن ذي الجوشن«لعين» در خيام عبور مي‌كرديم تا به علي بن الحسين(ع) رسيديم ديديم كه درشدت مرض در بستر غم و بيماري و ناتواني خفته است و باشمرلعين جماعتي از رجاله بودند، گفتند: آيا اين بيمار را بكشيم؟ من گفتم: سبحان الله! چگونه بيرحم مردميد شماها؟ آيا اين كودك ناتوان را هم مي‌خواهيد بكشيد؟ همين مرض كه دارد شما را كافي است و او را خواهد كشت و شّر ايشان را از آن حضرت برگردانيدم. پس آن بيرحمان پوستي را كه در زير بدن آن حضرت بود بكشيدند و ببردند و آن جناب را بر روي زمين افكندند.

برگزيده‌اي از منتهي الآمال

تاريخ نگارش :3 / 03 / 1385     زمان نگارش : 7:08:12 P.M.صفحه شروع   |   شجره الاولياء